محل تبلیغات

تنظیم باکتری های روده ممکن است پاسخ به درمان سرطان را بهبود بخشد

کلی بیلدو ، سردبیر سازمان دیده بان سلامت زنان هاروارد

باکتریهای روده ممکن است در درمان سرطان نقش داشته باشند. محققان مرکز تحقیقات سرطان موسسه ملی سرطان (NCI) دریافتند که تنظیم نوع میکروارگانیسم ها در روده به افراد مبتلا به ملانومای پیشرفته (نوع تهاجمی سرطان پوست) کمک می کند تا به درمان های ایمنی درمانی پاسخ دهند که در گذشته برای آنها مفید نبوده است. . . در این مطالعه که در 4 فوریه سال 2021 در مجله Science منتشر شد ، 15 فرد مبتلا به ملانوما که به یکی از دو داروی ایمنی درمانی ، پمبرولیزوماب (Keytruda) و nivolumab (Opdivo) پاسخ ندادند ، مورد بررسی قرار گرفتند. محققان پیوند مدفوع را روی این افراد بی پاسخ انجام دادند.

چگونه میکروبیوم ممکن است سلامت قلب را تحت تأثیر قرار دهد؟

این روش برای معرفی میکروارگانیسم ها از روده یک فرد به روده شخص دیگر با انتقال مواد مدفوع از اهدا کننده به روده بزرگ گیرنده طراحی شده است. در این مورد ، پیوندها از افراد مبتلا انجام شده است که به درمان پاسخ داده اند. پس از انجام این روش توسط محققان ، اکثر افراد غیر مکاتب پاسخ بهبودی به داروی ایمونوتراپی نشان دادند. در شش مورد ، تومورها کوچک شده یا وضعیت آنها تثبیت می شود. در حالی که تحقیقات بیشتری لازم است ، نویسندگان این مطالعه گفتند که این اولین گام در باز کردن مکانیسم های نقش میکروارگانیسم های روده در سرطان درمانی است.

محل تبلیغات

نظر برای “تنظیم باکتری های روده ممکن است پاسخ به درمان سرطان را بهبود بخشد”

دیدگاهتان را بنویسید