محل تبلیغات

نام های فارسی / کتاب نامهای ایرانی نویسنده بهرام فره وشی

نام کتاب: نام های ایرانی / نویسنده: بهرام فره وشی / انتشارات شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران / تاریخ چاپ: ۱۳۴۶ هجری شمسی

به گزارش دانشجو اینترنشنال در این کتاب، گروهی از نام‌ های فارسی و ایرانی جمع شده است. در پس هر یک از نام‌ ها، یادگارهایی از گذشته افتخارآمیز این سرزمین کهنسال نهفته است.

چون نام نیکو بر فرزندان نهادن از سنت‌های پسندیده ایران کهن است، پیروی از این ارزش را این دفتر فراهم کرده تا مادران و پدران ایرانی هنگام نام‌ گذاری فرزندان مجموعه‌ای از نام‌ های فارسی و ایرانی در دسترس باشد و نام‌های دلخواه را از این مجموعه برگزینند.

معرفی کتاب قدرت اسطوره / چرا اسطوره ها مهم هستند؟

در آغاز این کتاب چنین آمده است:

در این هنگام که برهبری شاهنشاه آریا مهر تحولی شگرف در تمام شئون کشور انجام میگیرید و یکی از وجوه این تحول شناسائی بیشتر مردم ایران با فرهنگ کهن و تمدن درخشان ایرانی و زنده گرداندن سنت ها و مظاهر ملی است شاسته دید گروهی از نام های فارسی و نیکوی ایرانی را گرد آورد. زیر در پس هر یک از این نام ها یادگارهایی از سر گذشت افتخارآمیز این سرزمین کهنسال نهفته است و چون نام نیکو بر فرزندان نهادت از سنت های پسندیده ایران کهن است پیروی از این سنت را این دفتر فراهم آمد تا مادران و پدران ایرانی را بهنگام نامگذاری فرزندان مجموعه ای از نام های اصیل ایرانی در دسترس باشد و نام های دلخواهد را از این مجموعه برگزینند. نام های ایرانی که در این کتاب آمده: نام های فارسی برای پسران: آبان، آبتین، آذریار، آرش، آریا، آزاد، اراسپ، آرتا، ارد، اردشیر، اردوان، ارژنگ، ارشام، آرمین، اروند، اسفندیار، اشکان و … نام های فارسی دخترانه که در این کتاب برای نام های اصیل استفاده شده: آباندخت، آتش، آذر، آذرافروز، آذران، آذرچهر، آذرنگ، آذرمهر، آذرمیدخت، آذریون، آذین، آراسته، آرام، آرزو و…

محل تبلیغات

دیدگاهتان را بنویسید