جایگاه شغلی فارغ التحصیلان هوا فضا نادیده گرفته می شود

جایگاه شغلی فارغ التحصیلان هوا فضا نادیده گرفته می شود

زمان برگزاری آزمون ارشد و کنکور ۱۴۰۰ اعلام شدافزایش روزهای برگزاری آزمون

زمان برگزاری آزمون ارشد و کنکور ۱۴۰۰ اعلام شد/افزایش روزهای برگزاری آزمون

ویژگی ها و مفروضات آینده پژوهی

ویژگی ها و مفروضات آینده پژوهی

دانشگاه محقق اردبیلی در پی جذب دانشجویان خارجی

دانشگاه محقق اردبیلی در پی جذب دانشجویان خارجی

ويروس كرونا و آثار و تبعات آن بر روی دانشجویان

ويروس كرونا و آثار و تبعات آن بر روی دانشجویان

عدم حمایت از پروژه‌های هنری دانشجویی

عدم حمایت از پروژه‌های هنری دانشجویی

برای سیاست‌گذاری باید به تحقیقات علمی استناد کنیم

برای سیاست‌گذاری باید به تحقیقات علمی استناد کنیم

۱۹۰ تشکل دانشجویی به شورای نگهبان، قانون وکالت را اصلاح کنید

۱۹۰ تشکل دانشجویی به شورای نگهبان: قانون وکالت را اصلاح کنید

جنبش دانشجویی ایران دچار رخوت و سکوت شده است

جنبش دانشجویی ایران دچار رخوت و سکوت شده است

هویت دانشجویی را به رسمیت بشناسیم/ جهانگیری به مناسبت 16 آذر

هویت دانشجویی را به رسمیت بشناسیم/ جهانگیری به مناسبت 16 آذر