محل تبلیغات

تفکر، سریع و کند / چرا شایعه ها برایمان مهم هستند؟

چون دیدن و نام گذاشتن بر خطاهای دیگران بسیار جالب تر و ساده تر از پرداختن به اشتباهات خودمان است. در بهترین حالت، پرسیدن اینکه به چه باور داریم و چه می‌خواهیم، بسیار دشوار است. این امر، هنگام نیاز به پاسخ این پرسش، از همیشه سخت تر به نظر میرسد.

اگر از شما بپرسند به چه فکر می‌کنید، معمولاً می‌توانید به این پرسش پاسخ دهید. شما باور دارید که می‌دانید در ذهنتان چه می‌گذرد. این امر، معمولاً شامل تفکری آگاهانه است که به تفکری دیگر می‌انجامد؛ اما این تنها راه فعالیت ذهنتان محسوب نمی‌شود و البته چندان هم معمول نیست. بسیاری از احساسات و اندیشه‌های شما بی‎آنکه منشأ آن را بدانید، پدید آمده‌اند.

معرفی کتاب قدرت اسطوره / چرا اسطوره ها مهم هستند؟

دانیل کانمن در اثر خود به نام تفکر، سریع و کند در صدد به تصویر کشیدن تفاوت نگرش انسان به مسائل گوناگون در دو سیستم

تفکر، سریع و کند / چرا شایعه ها برایمان مهم هستند؟

١. خودکار تداعی گر، شامل مهارت های ذاتی که از بدو تولد همراه ماست و آن را با دیگر موجودات سهیم هستیم

٢. بازتابی استنتاجی، شامل تمرکز در موقعیت های نیازمند توجه، خودآگاه و تابع قوانین

و نقاط قوت هر سیستم تفکر در چالش های مختلف اجتماعی-رفتاری و همچنین بیان نقاط ضعف سیستم های تفکر در قالب رفتارهای غیرعقلانی انسان، که الزاماً ضعف انسان تلقی نمی‌شود، برآمده است.

اشاره به مصادیق ملموس رفتاری، ذهن خواننده را با عقاید و یافته های تجربی نویسنده هم جهت می‌سازد تا هدف نویسنده که می‌تواند آشنایی با خطاهای شناختی و یا تمییز میان تصمیم گیری با هر یک از سیستم ها -اعتماد به شهودیات خود در مواقع خاص و یا اجتناب از آن- و احتمالا از بین بردن اعتماد به نفس کاذب باشد، تحقق یابد.

محل تبلیغات

دیدگاهتان را بنویسید