محل تبلیغات

پارک های علم و فناوری و اقتصاد / اقتصاد را به پارک ببریم

پارک های علم و فناوری با پرورش شرکت های دانش بنیان، زیربنای توسعه ی اقتصادی هستند ولی با مشکلات زیادی از قبیل کمبود بودجه، کمبود فضای فیزیکی، عدم اجرای قوانین حمایتی، عدم اعتماد دستگاه های دولتی به محصولات شرکت های دانش بنیان و استفاده از محصولات مشابه خارجی و مواجه هستند.
فقر آهن (کم خونی) و درمان جدید آن کشف شد
این در حالی است که همیشه دولت ها حمایت از دانش بنیان ها را برگ برنده ی خود میدانند و سعی میکنند با ارائه ی آمارهای فروش شرکت های دانش بنیان خود را باعث توسعه ی کشور بدانند.انتظار میرود در بودجه ی ۱۴۰۰ حمایت ویژه ای از پارک ها و شرکت های آن ها صورت گیرد و با بردن اقتصاد به سمت این پارک ها شرایط توسعه ی اقتصادی فراهم شود.

محل تبلیغات

نظر برای “پارک های علم و فناوری و اقتصاد / اقتصاد را به پارک ببریم”

دیدگاهتان را بنویسید